Spolek Na Vlnách

Jsme nová nezisková organizace, která si dala za cíl organizovat kulturní, vzdělávací a společenské akce a ráda by přispěla k rozvoji spolkového života v obci i okolí.

Zároveň bychom rádi zveřejňovali pozvánky na zajímavé akce jiných organizací v okolí.